Veiligheidsbewustzijn

Het veiligheidsgedrag van werknemers wordt onder andere bepaald door de veiligheidscultuur van de organisatie. Daarbij speelt het veiligheidsbewustzijn van werknemers een grote rol; een werknemer die zich bewust is van de mogelijke risico’s bij het uitvoeren van de werkzaamheden gedraagt zich anders dan een werknemer die geen idee heeft van de mogelijk aanwezige risico’s.

Voor wie

De bewustzijnstraining is bestemd voor de medewerkers in uw bedrijf die blootgesteld worden aan de risico’s op de werkvloer. Dit kan bijvoorbeeld zijn een operator, heftruckchauffeur, medewerker van de technische dienst, maar ook een schoonmaker.

Beoogd resultaat

Door veiligheidsbewuste medewerkers wordt de veiligheid in uw organisatie aanmerkelijk vergroot. Risico’s worden eerder (h)erkend, opgelost en gemeld. Daarnaast bevordert veiligheidsbewustzijn het uiteindelijke gewenste veilige gedrag in het werk. Door het volgen van de bewustzijnstraining wordt een mentaliteits- en gedragsverandering beoogd op de werkvloer.

Daarnaast zullen er positieve discussies in gang worden gezet tussen de werkvloer en de leidinggevenden. De medewerkers worden bewust van de risico’s die ze lopen bij de dagelijkse handelingen. De medewerkers zullen een pro-actieve houding ontwikkelen ten aanzien van veiligheid en hun communicatie hiernaar bijstellen. Het doel van de training is het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en het versterken van het veiligheidsgedrag van de deelnemers.

Werkwijze

Veiligheidsbewustzijn kan worden ontwikkeld door te oefenen in het selectief en bewust richten van onze aandacht, bijvoorbeeld in rollenspellen of het oefenen in praktijksituaties. Een oefening is bijvoorbeeld het afwisselend richten van onze aandacht op ons eigen lichaam (wat voelen we en wat denken we?) en op onze omgeving (welke risico’s zijn er?). Door te oefenen in het observeren van risico’s, het observeren van onszelf (onze overtuigingen, gedachten, emoties en gedrag) en het observeren van onze collega’s ontwikkelen we veiligheidsbewustzijn.

De training behandelt een beknopt overzicht van wet- en regelgeving, de gevolgen van ongevallen, veiligheidsprocedures, veiligheidsbewustzijn, inschatten van risico’s en daarbij de beste maatregelen bepalen. In de training komt zowel de theoretische achtergrond als de praktische invulling naar voren, zoals rollenspellen in “hoe elkaar aan te spreken”.
Alle theoretische blokken worden afgewisseld met praktijkopdrachten.

De lesstof zal praktijkgericht worden opgebouwd aan de hand van de volgende gegevens:

 • Bestaande procedures en regels in uw bedrijf met betrekking tot veilig werken.
 • Theorie vertaald naar praktijksituaties in uw bedrijf, ondersteund door foto's en films.

Programma

Het programma wordt ‘in company’ uitgevoerd en is altijd op maat voor u gemaakt. Er wordt samen met u bepaald welke onderwerpen van toepassing zijn. Een voorbeeld van een programma op maat:

Dagdeel 1

 • Inleiding 
 • Veiligheidsbewustzijn, herkennen risico’s en gevaren, waarom doen we dit?
 • Herkennen van gevaarlijke situaties en - handelingen in de praktijk
 • Erkennen van risico’s, eenvoudige risico-analyse  
 • Risicoreductie, wat doe je in welke situatie?

Dagdeel 2

 • Veiligheidsprocedures en -regels, wat zijn de gedragsregels?
 • Cultuur, welke invloed hebben we zelf? 
 • Gedragsobservatie, hoe gaat dat in zijn werk?
 • Communicatie, hoe en wanneer?
 • Afspraken, wat gaan we anders doen?

Deze bewustzijnstraining vereist een goede voorbereiding, deels op locatie. Deze bestaat uit:

 • inzicht verwerven in de veiligheidscultuur binnen uw organisatie door met mensen te praten
 • het maken van specifiek trainingsmateriaal en handouts

Meer informatie

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met een van onze consultants.


Reviews

Er zijn nog geen reviews voor deze training...

Eigenschappen training

 • Duur

  1 dag van 9.00 tot 16.30
 • Begeleiding

  Ervaren trainer
 • Groepsomvang

  Maximaal 12 deelnemers
 • Locatie

  In-company bij de klant
 • Studiemateriaal

  Sheets + achtergronden
 • Examen en certificaat

  Bewijs van deelname
 • Incompany

  Altijd in company