Taak Risico Analyse (TRA)

Een krachtig middel om samen met medewerkers afspraken te maken over veilige en onveilige handelingen is de Taak Risico Analyse (TRA). Een TRA is een systematische analyse van een taak met als doel mogelijke verliezen te identificeren en te elimineren, reduceren of beheersen. Door middel van een TRA observeert u menselijke handelingen op een gestructureerde wijze.

Doel van TRA

Het doel van de TRA is het opsporen van veiligheidskritische taken binnen een functie. Een goed uitgevoerde TRA is de basis voor veiligheidsprocedures- en instructies, werkvergunningen en voorlichting, kortom voor concreet specifieke gedragsregels binnen uw organisatie. Mits op de juiste wijze toegepast is de TRA hét middel om verliezen te verminderen op velerlei gebied (ongevallen, schade, productie- en kwaliteitsverlies).

Voor wie

De training TRA is bestemd voor diegenen die de coördinatie gaan voeren over de Taak Risico Analyses. Dit kan zijn een medewerker van de technische dienst, maar ook een veiligheidskundige of arbocoördinator. Deze persoon traint vervolgens zelf de medewerkers van de werkvloer en betrekt deze bij het uitvoeren van de TRA’s.

Beoogd resultaat

Na het volgen van de training TRA beschikt u over praktische handreikingen om een TRA optimaal in te kunnen zetten als element van de veiligheidscultuur. Door middel van een stappenplan bent u in staat een TRA uit te voeren van uiteenlopende functies en een plan van aanpak op te stellen voor risicoreductie. U leert hoe een correcte veiligheidsprocedure, - instructie en werkvergunning opgesteld wordt. Daarnaast leert u hoe de TRA toegepast kan worden in voorlichting en trainingen en u bent in staat de medewerkers van de werkvloer te trainen in het uitvoeren van TRA’s.

Werkwijze

De training behandelt naast de praktische uitvoering van de TRA ook de uitwerking van de TRA in veiligheidsprocedures, -instructies, werkvergunningen en voorlichting. Verder wordt aandacht besteed aan de achterliggende wet- en regelgeving en het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie. In de training komt zowel de theoretische achtergrond als de praktische invulling naar voren. De theorie blokken worden afgewisseld met praktijk opdrachten. Op deze wijze brengt u de kennis direct in de praktijk.

De lesstof zal praktijkgericht worden opgebouwd aan de hand van de volgende gegevens:

 • Bestaande procedures en regels in uw bedrijf met betrekking tot veilig werken.
 • Theorie vertaald naar praktijksituaties in uw bedrijf, ondersteund door foto's en films.

Programma

Het programma wordt ‘in-company’ uitgevoerd. Een programma kan bijvooorbeeld bestaan uit de volgende onderwerpen: 

 • Wettelijke basis en aansprakelijkheid werkgever en werknemer
 • Veiligheidsbewustzijn, herkennen risico’s en gevaren, waarom doen we dit?
 • Herkennen van gevaarlijke situaties en - handelingen in de praktijk
 • Erkennen van risico’s, inleiding in TRA
 • Stappenplan TRA
 • Risicoreductie, wat doe je in welke situatie?
 • Veiligheidsprocedures en -regels, wat zijn de gedragsregels?
 • Werkvergunningen
 • Cultuur, welke invloed hebben we zelf?
 • Gedragsobservatie, hoe gaat dat in zijn werk en hoe gebruik ik de TRA hierbij?
 • Communicatie rondom de TRA, hoe en wanneer?
 • Train de trainer, hoe train ik de medewerkers van de werkvloer in TRA?
 • Borgen van TRA in de organisatie

voorbereiding training

Een goede voorbereiding, deels op locatie, is van belang. Deze bestaat uit:

 • inzicht verwerven in de veiligheidscultuur binnen uw organisatie door met mensen te praten
 • het maken van specifiek trainingsmateriaal en hand-outs

Meer informatie over de training

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met een van onze consultants.

Reviews

Er zijn nog geen reviews voor deze training...

Eigenschappen training

 • Duur

  In overleg
 • Begeleiding

  Ervaren trainer
 • Groepsomvang

  Maximaal 12 deelnemers
 • Locatie

  Nader te bepalen
 • Examen en certificaat

  Bewijs van deelname
 • Incompany

  Altijd in company