Gedragsobservatie

Een gedragsobservatieprogramma is een instrument waarmee gedrag meetbaar gemaakt kan worden en waarmee gedrag beïnvloed kan worden. Gedragsobservaties zijn gericht op (on)veilige handelingen (gedrag). Gedragsobservaties kunnen zeer effectief zijn omdat ze daar ingrijpen waar de directe oorzaak van ongevallen zich manifesteert.

Voor wie

De training gedragsobservatie is bestemd voor de medewerkers in uw bedrijf die observatierondes mogen gaan uitvoeren. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn managers, leidinggevenden, operators, medewerkers van de technische dienst of preventiemedewerkers.

Beoogd resultaat

Door veiligheidsbewuste medewerkers wordt de veiligheid in uw organisatie aanmerkelijk vergroot. Risico’s worden eerder (h)erkend, opgelost en gemeld. Daarnaast bevordert veiligheidsbewustzijn het uiteindelijke gewenste veilige gedrag in het werk. Het uitvoeren van gedragsobservaties verhoogt het veiligheidsbewustzijn. Het doel van de training is het vergroten van het veiligheidsbewustzijn, het leren van de achtergronden van gedragsobservaties en het oefenen in gedragsobservatie.

Werkwijze

Een gedragsobservatieprogramma is één van de instrumenten om een sterke veiligheidscultuur te realiseren. Niet de observatie zelf is het belangrijkst maar de communicatie over gewenst en ongewenst gedrag voorafgaand en na afloop van de observatie. Vanwege het beperkte aantal contactmomenten met de medewerker is het van belang om een observatieprogramma te combineren met interventies op het vlak van bijvoorbeeld veiligheidsbewustzijn, leiderschap en competenties.

De training behandelt de praktische uitvoering van gedragsobservatie. In de training komt zowel de theoretische achtergrond als de praktische invulling naar voren. De theorie blokken worden afgewisseld met praktijk opdrachten. Op deze wijze brengt u de kennis direct in de praktijk.

De lesstof zal praktijkgericht worden opgebouwd aan de hand van de volgende gegevens:

 • bestaande procedures en regels in uw bedrijf met betrekking tot veilig werken.
 • Theorie vertaald naar praktijksituaties in uw bedrijf, ondersteund door foto's en films.

Programma

Het programma wordt ‘in company’ uitgevoerd en is altijd op maat voor u gemaakt. Er wordt samen met u bepaald welke onderwerpen van toepassing zijn. Een voorbeeld van een programma op maat:

Dagdeel 1

 • Inleiding 
 • Waarnemen en percepties
 • Veiligheidsbewustzijn, herkennen risico’s en gevaren, waarom doen we dit?
 • Herkennen van gevaarlijke situaties en - handelingen in de praktijk
 • Verschillende soorten observatieprogramma’s
 • Stappenplan gedragsobservatie 
 • Risicoreductie, wat doe je in welke situatie?

 

Dagdeel 2

 • Veiligheidsprocedures en -regels, wat zijn de gedragsregels?
 • Cultuur, welke invloed hebben we zelf?
 • Gedragsobservatie, hoe gaat dat in zijn werk?
 • Het maken van een observatieplanning
 • Communicatie voor en na de gedragsobservatie
 • Ontwikkelen van een observatiechecklist op maat


Deze training vereist een goede voorbereiding, deels op de locatie van uw bedrijf.
Deze bestaat uit:

 • inzicht verwerven in de veiligheidscultuur binnen uw organisatie door met mensen te praten
 • het maken van specifiek trainingsmateriaal en handouts

Meer informatie over de training

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met een van onze consultants.

Reviews

Er zijn nog geen reviews voor deze training...

Eigenschappen training

 • Duur

  1 dag
 • Begeleiding

  Ervaren trainer
 • Groepsomvang

  Maximaal 12 deelnemers
 • Locatie

  Nader te bepalen
 • Studiemateriaal

  Sheets + achtergronden
 • Examen en certificaat

  Bewijs van deelname
 • Incompany

  Altijd in company