Safety Academy wordt Kader Academy

Trainingen Veiligheidsmanagement en -cultuur

Naast het niveau van technische veiligheid is uw veiligheidscultuur cruciaal voor uw veiligheidsprestaties. Investeren in een veiligheidscultuurtraining of veiligheidsgedragstraining draagt hier zeker aan bij. Kies voor een training uit onze open inschrijving kalender óf voor een in-company training die wij voor u op maat maken.

D&F heeft inmiddels zo'n 150 bedrijven in de industrie begeleid in het versterken van hun veiligheidscultuur. Dit door middel van een beknopt of juist uitgebreid cultuurprogramma, versterkt door (in-company) trainingen op het gebied van: leiderschap in veiligheid, aanspreken op (on)veilig gedrag, veiligheidsbewustzijn en ook VCA. Een zorgvuldig geselecteerd team staat tot uw beschikking om uw veiligheidscultuur training te verzorgen.

Naast het verzorgen van een veiligheidstraining kan D&F u ook helpen om een blijvende gedrags- en of cultuurverandering te realiseren. Want de cultuur is niet 'af' na een dag training, dit is een continue proces.  

 • Introductietraining Veiligheidsladder®

  Duur: 1 dag van 9.00 tot 17.00

  Welke stappen moet u nemen om als organisatie een Veilig Bewust Certificaat te behalen volgens de Veiligheidsladder? Dit leert u in de introductietraining. Inclusief tips om omhoog te klimmen op de ladder. Schrijf nu in. meer info

 • Masterclass Veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag

  Duur: 4 dagen

  Met een veiligheidscultuurmeting van uw bedrijf in de hand gaat u aan de slag met technieken om het gedrag van uw medewerkers te beïnvloeden. Door óók kennis op te doen over het brein zult u verbetering bewerkstelligen. Hierdoor worden risico's eerder (h)erkent, opgelost en gemeld. Schrijf nu in! meer info

 • Veiligheidscultuur en cultuurmeting

  Duur: 1 dag

  Wat is cultuur precies? Er komen verschillende soorten cultuurmetingen aan bod en u voert een cultuurmeting uit voor uw eigen organisatie. Vervolgens leert u direct een verbeterplan formuleren! Schrijf nu in en ga met uw eigen plan aan de slag. meer info

 • Veranderkunde en leiderschap

  Duur: 1 dag

  Leer meer over de kunst van het veranderen! Waarom moet het anders? Wat mag er anders? Wie zijn er betrokken en hoe wordt de veiligheidscultuur veranderd? De antwoorden hierop krijgt u tijdens de training. Schrijf nu in en ga snel met de acties aan de slag. meer info

 • Beïnvloeden van veiligheidsgedrag

  Duur: 1 dag

  In deze hands-on training leert u het gedrag van medewerkers beïnvloeden en daarmee de veiligheid van medewerkers vergroten. Hierdoor zijn er minder incidenten, en als ze er toch zijn worden ze eerder (h)erkend, gemeld en opgelost. meer info

 • Veiligheidsmanagement

  Duur: 1 dag

  Leer veiligheid maar óók risico's op een effectieve wijze organiseren en borgen. Met als resultaat borging van veiligheidscultuur en -gedrag in uw managementsysteem, procedures en/of werkinstructies. meer info

 • Leiderschap in veiligheid

  Duur: 1 dag

  Leer en ervaar de technieken rondom gedragsbeïnvloeding. Middels een rollenspel leert de cursist medewerkers op een positieve manier aan te spreken. Ook ervaart de leidinggevende wat zijn voorbeeldgedrag voor effect heeft op medewerkers. Wie durft? meer info

 • Veiligheidsdag of veiligheidsweek

  Duur: 1 dag of week, naar wens

  Een veiligheidsdag of veiligheidsweek is een effectief onderdeel van veiligheidsverbeterprogramma’s. Organiseer er één op uw bedrijf als kick-off voor de start van een veiligheidsprogramma of onderdeel van een project en kom tot mooie inzichten! meer info

 • Taak Risico Analyse (TRA)

  Duur: In overleg

  Een krachtig middel om samen met medewerkers afspraken te maken over veilige en onveilige handelingen is de Taak Risico Analyse (TRA). Een TRA is een systematische analyse van een taak met als doel mogelijke verliezen te identificeren en te elimineren, reduceren of beheersen. meer info

 • Veiligheidsbewustzijn

  Duur: 1 dag van 9.00 tot 16.30

  De bewustzijnstraining is bestemd voor de medewerkers in uw bedrijf die blootgesteld worden aan de risico’s op de werkvloer. Dit kan bijvoorbeeld zijn een operator, heftruckchauffeur, medewerker van de technische dienst, maar ook een schoonmaker. meer info

 • Gedragsobservatie

  Duur: 1 dag

  Een gedragsobservatieprogramma is een instrument waarmee gedrag meetbaar gemaakt kan worden en waarmee gedrag beïnvloed kan worden. De training gedragsobservatie is bestemd voor de medewerkers in uw bedrijf die observatierondes mogen gaan uitvoeren. meer info

 • Integraal Compliance Manager

  Duur: 6 dagen van 9.00 tot 16.30

  Leer beleidsthema's en kernwaarden omzetten in specifiek gedrag en hoe u uw organisatie toekomstbestendig maakt in de opleiding Integraal Compliance Manager. Deelname is inclusief het boek: Integraal Compliance Management! meer info

 • Safety Leadership met Situationeel Leiderschap® II

  Duur: 3 dagen

  Safety Leadership met Situationeel Leiderschap® II bevordert uw prestaties als leidinggevende en daarmee ook de prestaties van uw medewerkers. De training is toegespitst op veiligheid. D&F Is officieel erkend partner van Blanchard International, u ontvangt een gevalideerd certificaat. meer info

 • Omgaan met onveilig gedrag (E-learning)

  Duur: 2 uur

  Hands-on e-learning over Omgaan met onveilig gedrag. Hoe ga je als leidinggevende om met onveilig gedrag in het team? Leer sturen op veilig gedrag en effectief samenwerken. Speciaal voor leidinggevenden van uitvoerende medewerkers en SHE professionals. meer info

 • Training voor Preventiemedewerkers

  Duur: in overleg

  Met deze praktische on-the-job training leiden wij uw medewerker(s) op tot preventiemedewerker zodat zij invulling en uitvoering kunnen geven aan de wettelijke verplichtingen rondom de RI&E en Arbo-zaken snel en gemakkelijk op orde brengt. meer info