Masterclass Process Safety voor engineers

4-daagse opleiding voor engineers

Volg de 4-daagse opleiding Process Safety voor process engineers, production engineers, veiligheidskundigen en SHEQ medewerkers. Optimaliseer uw procesveiligheids-management systeem met als resultaat minder ongevallen en stijgende bedrijfsresultaten. Het resultaat van de masterclass opleiding is dat de cursist:

 • wettelijke compliance weet te realiseren op het gebied van procesveiligheid.
 • verschillende risicomanagement methodieken vanuit best practices leert kennen.

Aan de hand van de process safety life cycle wordt voor de verschillende levensfasen van een installatie gekeken naar de van toepassing zijnde veiligheidssystemen en methodieken. Die fasen zijn:

 • Concept design
 • Detailed design
 • Procurement / Construction
 • Plant operations
 • Shutdown & demolition

Voor wie?

Engineers zoals process engineers, production engineers, maar ook zeker voor veiligheidskundigen en SHEQ medewerkers.

Programma per dag

Iedere opleidingsdag staat een ander thema vanuit procesveiligheid centraal.

Dag 1. Process Safety Management (PSM) en Process Safety Culture

 • Inleiding procesveiligheid
 • Inherente veiligheid, sustainability en procesveiligheidscultuur
 • Process Life Cycle en bijbehorende SHEQ aspecten en methodieken
 • Case study: Concept design van een inherent veilige production unit.

Dag 2. Detailed Design, Procurement & Construction

 • Contractor management, commissioning & qualification (IQ, OQ, PQ)
 • Wet- en regelgeving: Seveso, BRZO,ARIE, Arbowet, WM, PGS richtlijnen.
 • Veiligheidsmanagementsysteem (VMS): PBZO en VBS.
 • Risico analyse methodieken: QRA, HAZOP, WHAT-IF, SIL, LOPA.
 • Case study: HAZOP study van een Detailed Design & LOPA / SIL study.

Dag 3. Process Safety in Plant Operations

 • Pre-startup Safety Review (PSSR) en ingebruikname productie unit.
 • Case study: PSSR van een productie installatie.
 • Explosieveiligheid: ATEX 114, ATEX 153 en explosieveiligheid.
 • Operation control, Management Of Change (MOC), audits & reviews.
 • Key Performance Indicators (KPI's) voor procesveiligheid.
 • Case study: Procesveiligheids KPI's voor bestaand productieproces.
 • Barrier Based Risk Management (Bowtie)
 • Case study: BOWTIE van bestaand productie proces.
 • Veiligheidsmanagementsysteem (VMS): PBZO en VBS.
 • Risico analyse methodieken: QRA, HAZOP, WHAT-IF, SIL, LOPA.
 • Case study: HAZOP study van een Detailed Design & LOPA / SIL study.

Dag 4. Incident Management, Shutdown & Decommissioning

 • Incident management & Emergency Preparedness
 • Incident investigation (TRIPOD Beta)
 • Uitwerken TRIPOD Beta analyse ongeval bestaande installatie
 • Case studie: TRIPOD Beta analyse ongeval met gevaarlijke stof
 • Lock-out/ Tag-out (LOTO)
 • Shutdown & decommissioning
 • Case study: uitwerken decommissioning plan van een productiehal.

Meer informatie over de masterclass

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met een van onze consultants.

Reviews

Er zijn nog geen reviews voor deze training...

Eigenschappen training

 • Prijs

  € 2.575
 • Duur

  4 dagen

Masterclass Process Safety voor engineers

download nu

 • Begeleiding

  Ervaren trainer
 • Groepsomvang

  Maximaal 10 deelnemers
 • Locatie

  Nader te bepalen
 • Syllabus

  Incl. sheets & map hand-outs
 • Examen en certificaat

  Bewijs van deelname
 • Incompany

  € 1.950 Vanaf prijs uitleg