HAZOP Leader

Leer in de HAZOP leader training een studie voorbereiden en leiden volgens de spelregels. Ontdek het antwoord op de vraag: 'wat bepaalt nu de kans op een incident?'. Naast een hele reeks 'Tips & Tricks' is er aandacht voor de 'anatomie van incidenten' waar de kern van de HAZOP methodiek uit voortvloeit. Tenslotte komt de vastlegging van de HAZOP aan bod, hoe doe je dit op begrijpelijke wijze?

VOOR WIE IS DE HAZOP LEADER TRAINING BEDOELD?

Professionals met een procestechnologische achtergrond en (enige) ervaring in deelname aan HAZOP studies. In deze HAZOP Leader training staat de rol van de Team Leader/ voorzitter centraal. De training is bij uitstek geschikt voor een ieder die nu en in de toekomst die rol tijdens een HAZOP studie vervult.

PROGRAMMA TRAINING HAZOP LEADER

De training bestaat uit: 

 • Incident- en risico theorie
 • HAZOP voorbereiding, uitvoering en rapportage
 • HAZOP en Proces Veiligheids Management (PSM) 
 • Workshop HAZOP leiden

Naast de standaard modulen is er een uitgebreide selectie aan workshops. Op deze manier zijn we in staat om tijdens de masterclass accent te leggen op uw kennisbehoefte:

 • Workshop adipinezuur produktie
 • Workshop Aldol condensatie
 • Workshop hazop risisco’s
 • Workshop LOPA, IPL’s & SIL classification 
 • Workshop beïnvloeding van deelnemers
 • Workshop PSI @ hazops
 • Workshop risico classificatie methodieken
 • Workshop safeguarding
 • Workshop herkennen van afwijkingen
 • Workshop selecteren van nodes
 • Workshop team samenstelling
 • Workshop Tips’n’Tricks

Deze training is volgens het Hobéon SKO gewaardeerd met 2 SKO punten.

reacties van  cursisten

 • 'HAZOP is dé weg naar beheersbare processen!'

BEOOGD RESULTAAT HAZOP LEADER TRAINING

Na het volgen van de HAZOP Leader training is de cursist bekend met:

 • het voorbereiden van een HAZOP studie, hij weet wat hiervoor nodig is. 
 • het leiden van een HAZOP studie, de spelregels en het herkennen van de valkuilen die in bijna elke HAZOP studie voorkomen.
 • semi-kwantitatieve risico beoordelingen voor HAZOP scenario’s en SIL classificatie volgens IEC-EN 61511. 
 • incident- en risico theorie.
 • wat nodig is voor een goede HAZOP registratie.  
 • Het belang van het op de juiste wijze opvolgen van aktiepunten inclusief de alternatieve opties (intrinsiek veiliger redesign, alternatieve beveiligingsstrategieën).

EXTRA

Het inbrengen van eigen praktijkcases is gewenst, tevens bevordert dit voor u de praktische toepasbaarheid van hetgeen u leert.

MEER INFORMATIE OVER DE HAZOP LEADER TRAINING

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met ons. Uw vraag is ook per telefoon van harte welkom, telefoonnummer: 076-5040340, vraag naar Marieke van den Wijngaard.

Reviews

Er zijn nog geen reviews voor deze training...

Eigenschappen training

 • Prijs

  € 1.150,00 incl. 2 SKO Punten
 • Duur

  2 dagen van 9.00 tot 17 uur

2017- Training HAZOP Leader

download nu

 • Begeleiding

  Ervaren trainer
 • Groepsomvang

  Maximaal 12 deelnemers
 • Locatie

  Nader te bepalen
 • Syllabus

  Inclusief complete lesmap
 • Examen en certificaat

  Alleen bewijs van deelname
 • Incompany

  € 1.950,00 vanaf prijs (offerte op maat) uitleg

Trainingsdata

 • 12 en 13 maart 2018

  Locatie: D&F kantoor Breda

 • 20 en 21 juni 2018

  Locatie: D&F kantoor Breda