Training Richtlijn Arbeidsmiddelen

Op grond van de Arbowet bent u als werkgever verantwoordelijk voor arbeidsmiddelen die u aan uw personeel ter beschikking stelt, ook als machines voorzien zijn van CE-markering. In de praktijk blijkt dat de risico's van arbeidsmiddelen vaak onvoldoende of niet beoordeeld zijn. Een risicobeoordeling is een tijdrovend proces en vergt veel kennis van zowel de Richtlijnen als de normen. In de 'Gebruiksfase' van alle arbeidsmiddelen zijn eisen gesteld aan bijvoorbeeld onderhoud, periodieke inspecties en keuringen, maar ook aan opleiding en instructie van werknemers.

Voor wie is de richtlijn arbeidsmiddelen bedoeld

De training Richtlijn Arbeidsmiddelen is bestemd voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van arbeidsmiddelen in een bedrijf. Arbeidsmiddelen kunnen zijn machines, installaties of gereedschappen. De doelgroep kan bestaan uit een medewerker van de technische dienst, maar ook een veiligheidskundige of arbocoördinator.

Beoogd resultaat

Na het volgen van de training Richtlijn Arbeidsmiddelen heeft u alle praktische handreikingen geleerd hoe te voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen. Door middel van een stappenplan bent u in staat een risicobeoordeling uit te voeren van een machine of een installatie en een plan van aanpak op te stellen voor risicoreductie. U wordt tijdens de training door alle noodzakelijke stappen geleid, zodat u kunt voldoen aan alle relevante Wet- en Regelgeving.

Werkwijze

De training behandelt de praktische uitwerking van de Richtlijn Arbeidsmiddelen (Arbobesluit Hoofdstuk 7). In de cursus komt zowel de theoretische achtergrond als de praktische invulling naar voren. De theoretische blokken worden afgewisseld met praktijkopdrachten. Op deze wijze brengt u de kennis direct in de praktijk.

Programma van de training

 1. Inleiding
 2. Achtergrond Europese Regelgeving
 3. Aansprakelijkheid werkgever
 4. Kaderrichtlijn (Arbowet)
 5. Stappenplan Richtlijn Arbeidsmiddelen
 6. Opdracht: Toetsen minimum eisen
 7. Keuren in de gebruiksfase
 8. Training, procedures en instructies
 9. Risicoanalyse volgens NEN-EN-ISO 12100
 10. Opdracht: Uitvoeren risico-analyse
 11. Wijziging van installaties
 12. Risicoreductie
 13. Toepassen Europese normen
 14. Opdrachten: Toepassen normen

Meer informatie over de Training Richtlijn Arbeidsmiddelen

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met een van onze consultants.

Reviews

Er zijn nog geen reviews voor deze training...

Eigenschappen training

 • Prijs

  € 579,00
 • Duur

  1 dag

Training Richtlijn Arbeidsmiddelen

download nu

 • Begeleiding

  Ervaren trainer
 • Groepsomvang

  Maximaal 12 deelnemers
 • Locatie

  D&F kantoor Breda
 • Syllabus

  Incl. sheets & map hand-outs
 • Examen en certificaat

  Alleen bewijs van deelname
 • Incompany

  € 1.950,00 vanaf prijs (offerte op maat) uitleg

Trainingsdata

 • 4 april 2018

  Locatie: D&F kantoor Breda

 • 29 juni 2018

  Locatie: D&F kantoor Breda