Veiligheidstrainingen

Hieronder treft u een overzicht van alle trainingen die D&F aanbiedt

 • Machine Safety Specialist (CE) met TÜV persoonscertificaat

  Word Machine Safety Specialist (CE), leer in 4 dagen de 'Ins & Outs' van het veilig ontwerpen van machines met als basis de Machinerichtlijn. Doe examen en behaal uw officiële TÜV persoonscertificaat. meer info

 • SIL & PL Specialist, machine safety met TÜV persoonscertificaat

  In de 6-daagse praktijkgerichte training Functionele Veiligheid: SIL & PL Specialist, machine safety leert u alles wat u moet weten over het ontwerp, de aanpassing of de beoordeling van veiligheidsbesturingen van machines. Doe officieel examen en behaal uw TÜV persoonscertificaat. meer info

 • CE-engineering en fabrikantschap

  Deze tweedaagse training helpt u om in allerlei voorkomende situaties de CE-verantwoordelijkheden te analyseren en passende oplossingen te vinden, met als resultaat een probleemloos en goed onderbouwd CE-traject. meer info

 • Software volgens SIL en PL

  Zorg voor foutloze applicatiesoftware. Foutloos betekent niet alleen goed testen! Hét vinkje in paragraaf 4.6 in Sistema speelt hierbij een belangrijke rol. Neem deel aan de training en leer hierover wat u moet weten. meer info

 • LOTOTO: Lock Out Tag Out Try Out

  Tijdens onderhoud gebeuren relatief veel incidenten, neem geen risico en pleeg voortaan op een veilige manier onderhoud aan machines. In de LOTOTO training leert u meer over de eisen die worden gesteld aan Lock Out-Tag Out procedures en de toepassing hiervan. meer info

 • Richtlijn Arbeidsmiddelen

  In de praktijk blijkt dat de risico's van arbeidsmiddelen vaak onvoldoende of niet beoordeeld zijn. In deze training leert u hoe u kunt voldoen aan alle relevante Wet- en Regelgeving. meer info

 • CE-markering

  'De training die iedereen die met productontwikkeling bezig is zou moeten volgen!', aldus een recente cursist! Aan bod komt: de risicobeoordeling in het CE-traject, het opstellen van het Technisch Dossier en de gestelde eisen aan een gebruiksaanwijzing. meer info

 • Veiligheid van beweegbare bruggen volgens NEN 6787

  Neem deel en ontdek stap voor stap hoe u bij de renovatie van beweegbare bruggen en schutsluizen omgaat met CE-markering. Profiteer van de praktijkkennis van uw trainer Stephan Buhler, inclusief incidentanalyses! meer info

 • Veilige toepassing van robots/cobots

  Waar industriële robots samenwerken met werknemers ontstaan nieuwe gevaren. Leer de werknemer hiertegen te beschermen door risico-reducerende maatregelen te treffen. Inclusief Wet- en Regelgeving omtrent industriële robots! meer info

 • Performance Level en SISTEMA 2.0

  Deze training begint bij de basis, en dát is de Machinerichtlijn en de link (via risicobeoordeling) naar Performance Level. Wat is het doel van EN-ISO 13849-1&2? Schrijf in en ontdek het zelf! meer info

 • Basistraining werken met SIL voor machinebouw

  De normen Performance Level (PL) en Safety Integrity Level (SIL) voor de machinebouw lijken meer op elkaar dan in eerste instantie zichtbaar. In deze training wordt duidelijk dat beide normen dezelfde moedernorm hebben, namelijk IEC-61508. Centraal staat het werken met SIL. meer info

 • Elektrische uitrusting van machines volgens vernieuwde EN-IEC 60204-1

  Leer de elektrische installatie van een machine veilig uitvoeren, testen en documenteren in overeenstemming met EN-IEC 60204-1. De training benadrukt de praktische toepassing! meer info

 • Drukapparatuur voor gebruikers

  Deze training leidt de cursist door alle noodzakelijke stappen geleid zodat u kunt voldoen aan alle relevante Wet- en Regelgeving die van toepassing is voor eindgebruikers van drukapparatuur. meer info

 • Kennis update Machine Safety (CE)

  x meer info

 • Kennis update Functional Safety (SIL & PL)

  x meer info

 • HAZOP

  Leer een HAZOP uitvoeren met de relevante voorwaarden en hoe acties uit de studie worden geregistreerd. Kortom de praktische toepassing van een HAZOP in één dag. Bestemd voor HAZOP teamleiders, SHE- en KAM-coördinatoren en engineers. meer info

 • HAZOP Leader

  Leer in de HAZOP Leader training een HAZOP studie voorbereiden en leiden volgens de spelregels. Ontdek tevens het antwoord op de vraag 'Wat bepaalt nu de kans op een ongeluk?'. Breng uw praktijkcase mee en krijg toepasbasbare tips! Schrijf nu in. meer info

 • Risico Identificatie Technieken in de proces industrie

  Leer in 3 dagen proces risico’s op adequate wijze identificeren en beheersen. Raak vertrouwd met diverse technieken die gebruikt worden voor het identificeren en evalueren van risico’s ten aanzien van procesveiligheid. Zowel theorie als praktijkcases. meer info

 • Masterclass ATEX

  Altijd al zelf een risicobeoordeling explosieveiligheid willen uitvoeren? Of ontstekingsbronnen van mechanische apparaten willen beoordelen? Volg onze masterclass ATEX en doe dit voortaan zelf. meer info

 • ATEX 114 (voorheen ATEX 95)

  Zorg ervoor dat uw product, wat bedoeld is voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen, voldoet aan de Europese Richtlijn ATEX 114 (14/34/EU). De training focust op de praktische toepassing en bevat een stappenplan zodat u zelf aan de slag kunt! meer info

 • ATEX 153 (voorheen ATEX 137)

  Arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen moeten volledig voldoen aan de ATEX 153 Richtlijn. Doe de kennis op in de 2-daagse training van D&F en beschik daarna over praktische kennis die u direct toepast in uw eigen bedrijf. meer info

 • Masterclass Process Safety voor Managers

  Volg de 2-daagse opleiding Process Safety voor managers en optimaliseer uw procesveiligheids-management systeem met als resultaat minder ongevallen en stijgende bedrijfsresultaten. 'Goed en toepasbaar!', luidt het oordeel van een cursist. meer info

 • Masterclass Process Safety voor Engineers

  Volg de 4-daagse opleiding Process Safety voor engineers, veiligheidskundigen en SHEQ medewerkers. Optimaliseer uw procesveiligheids-management systeem met als resultaat minder ongevallen en stijgende bedrijfsresultaten. meer info

 • ATEX-Ex 000 Bewustwordingstraining

  Leer in de Ex 000 Bewustwordingstraining gevarenzones herkennen en veiligheidsinstructies opvolgen. Na de Ex 000 training voldoet u aan de eind- en toetstermen van IECEx 05 Module Ex 000. meer info

 • ATEX-Ex 001 Basisprincipes

  Leer in 2 dagen explosiegevaar herkennen en explosies voorkomen vanaf ontwerp tot aan onderhoud. Na de Ex 001 Basisprincipes training voldoet u aan de eind- en toetstermen van IECEx 05 module Ex 001. meer info

 • ATEX-Ex 002 Classificatie (zonering)

  De training ATEX-Ex 002 gaat over het classificeren van explosieve atmosferen. De cursist leert een inschatting te maken van de omvang van risico's en is in staat die risico's te documenteren. Na deze training voldoet u aan de eind- en toetstermen van IECEx 05 Module Ex 002. meer info

 • ATEX-Ex 003 Installatie materieel

  De training ATEX-Ex 003 gaat dieper in op de Ex-installatienorm EN-IEC 60079-14 voor elektrische materialen in explosiegevaarlijke omgevingen. U leert alles over de installatie van explosieveilig materieel en bedradingssystemen en voldoet hiermee aan de eind- en toetstermen van IECEx05. meer info

 • ATEX-Ex 011 Explosieveiligheidsdocument (EVD)

  Leer in de ATEX-Ex 011 training hoe u zelf een explosieveiligheidsdocument opstelt dat voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Geldigheid, inhoud en vorm worden diepgaand behandeld. meer info

 • Introductietraining NEN Veiligheidsladder®

  Welke stappen moet u nemen om als organisatie een Veilig Bewust Certificaat te behalen volgens de NEN Veiligheidsladder? Dit leert u in de introductietraining. Inclusief tips om omhoog te klimmen op de ladder. Schrijf nu in. meer info

 • Veiligheidscultuur en cultuurmeting

  De training start met uitleg over de definities van 'cultuur'. Wat is het precies? Daarna meet u de veiligheidscultuur van uw eigen bedrijf. Hierdoor krijgt u inzicht in de knelpunten, waarvoor u eerste aanzet tot verbetering leert formuleren. U verlaat de training met praktijktips & -trics. meer info

 • Beïnvloeden van veiligheidsgedrag

  Ontdek de wereld van gedragsbeïnvloeding in deze 'hands-on' training. Om gedrag te kunnen beïnvloeden starten we bij het brein, want daar zit ons bewustzijn. Door veiligheidsbewuste medewerkers wordt de veiligheid in uw organisatie vergroot. Risico’s worden eerder (h)erkend, opgelost en gemeld. meer info

 • Veranderkunde en veiligheidscultuur

  Leer meer over de kunst van het veranderen! Waarom moet het anders? Wat mag er anders? Wie zijn er betrokken en hoe wordt de veiligheidscultuur veranderd? De antwoorden hierop krijgt u tijdens de training. Schrijf nu in en ga snel met de acties aan de slag. meer info

 • Leiderschap in veiligheid

  Leer en ervaar de technieken rondom gedragsbeïnvloeding. Middels een rollenspel leert de cursist medewerkers op een positieve manier aan te spreken. Ook ervaart de leidinggevende wat zijn voorbeeldgedrag voor effect heeft op medewerkers. Wie durft? meer info

 • Veiligheidsmanagement

  Leer veiligheid in uw organiseren en borgen. Is uw managementsysteem al gericht op het voorkomen van verliezen, ((bijna) ongevallen en schades aan mens en milieu? Neem deel aan deze training en vertrek met heldere inzichten over veiligheid; de kosten maar ook zeker de baten! meer info

 • Masterclass Veiligheidsmanagement en veiligheidscultuur

  Met een veiligheidscultuurmeting van uw bedrijf in de hand gaat u aan de slag met technieken om het gedrag van uw medewerkers te beïnvloeden. Door óók kennis op te doen over het brein zult u verbetering bewerkstelligen. Hierdoor worden risico's eerder (h)erkent, opgelost en gemeld. Schrijf nu in! meer info

 • Veiligheidsdag of veiligheidsweek

  Een veiligheidsdag of veiligheidsweek is een effectief onderdeel van veiligheidsverbeterprogramma’s. Organiseer er één op uw bedrijf als kick-off voor de start van een veiligheidsprogramma of onderdeel van een project en kom tot mooie inzichten! meer info

 • Taak Risico Analyse (TRA)

  Een krachtig middel om samen met medewerkers afspraken te maken over veilige en onveilige handelingen is de Taak Risico Analyse (TRA). Een TRA is een systematische analyse van een taak met als doel mogelijke verliezen te identificeren en te elimineren, reduceren of beheersen. meer info

 • Veiligheidsbewustzijn

  De bewustzijnstraining is bestemd voor de medewerkers in uw bedrijf die blootgesteld worden aan de risico’s op de werkvloer. Dit kan bijvoorbeeld zijn een operator, heftruckchauffeur, medewerker van de technische dienst, maar ook een schoonmaker. meer info

 • Gedragsobservatie

  Een gedragsobservatieprogramma is een instrument waarmee gedrag meetbaar gemaakt kan worden en waarmee gedrag beïnvloed kan worden. De training gedragsobservatie is bestemd voor de medewerkers in uw bedrijf die observatierondes mogen gaan uitvoeren. meer info

 • Integraal Compliance Manager

  Leer beleidsthema's en kernwaarden omzetten in specifiek gedrag en hoe u uw organisatie toekomstbestendig maakt in de opleiding Integraal Compliance Manager. Deelname is inclusief het boek: Integraal Compliance Management! meer info

 • Safety Leadership met Situationeel Leiderschap® II

  Safety Leadership met Situationeel Leiderschap® II bevordert uw prestaties als leidinggevende en daarmee ook de prestaties van uw medewerkers. De training is toegespitst op veiligheid. D&F Is officieel erkend partner van Blanchard International, u ontvangt een gevalideerd certificaat. meer info

 • VCA Basisveiligheid cursus online

  De VCA Basisveiligheid cursus online is voor operationele medewerkers. In 10 hoofdstukken wordt met filmbeelden en veel oefenvragen alle lesstof behandeld voor het officiële VCA Basisveiligheid examen. meer info

 • VCA VOL cursus online

  De VCA VOL cursus online is voor operationeel leidinggevenden. In 12 hoofdstukken wordt met filmbeelden en online docent alle lesstof behandeld voor het officiële VCA VOL examen. meer info

Nieuwe trainingen

Nieuw

Voorop blijven in uw branche? Volg dan de allernieuwste trainingen.

 • Veiligheid van beweegbare bruggen volgens NEN 6787

  Neem deel en ontdek stap voor stap hoe u bij de renovatie van beweegbare bruggen en schutsluizen omgaat met CE-markering. Profiteer van de praktijkkennis van uw trainer Stephan Buhler, inclusief incidentanalyses! meer info

 • Veiligheidsdag of veiligheidsweek

  Een veiligheidsdag of veiligheidsweek is een effectief onderdeel van veiligheidsverbeterprogramma’s. Organiseer er één op uw bedrijf als kick-off voor de start van een veiligheidsprogramma of onderdeel van een project en kom tot mooie inzichten! meer info