Safety Academy wordt Kader Academy

Veiligheidstrainingen

Hieronder treft u een overzicht van alle trainingen die D&F aanbiedt

 • Machine Safety Specialist (CE) met TÜV persoonscertificaat

  Word Machine Safety Specialist (CE), leer in 4 dagen de 'Ins & Outs' van het veilig ontwerpen van machines met als basis de Machinerichtlijn. Doe examen en behaal uw officiële TÜV persoonscertificaat. meer info

 • SIL & PL Specialist, machine safety met TÜV persoonscertificaat

  In de 6-daagse praktijkgerichte training Functionele Veiligheid: SIL & PL Specialist, machine safety leert u alles wat u moet weten over het ontwerp, de aanpassing of de beoordeling van veiligheidsbesturingen van machines. Doe officieel examen en behaal uw TÜV persoonscertificaat. meer info

 • Elektrische installaties van machines volgens EN IEC 60204-1

  Leer de elektrische installatie van een machine veilig uitvoeren, testen en documenteren in overeenstemming met EN-IEC 60204-1. De training benadrukt de praktische toepassing! meer info

 • Veilige toepassing van robots/cobots

  Waar industriële robots samenwerken met werknemers ontstaan nieuwe gevaren. Leer de werknemer hiertegen te beschermen door risico-reducerende maatregelen te treffen. Inclusief Wet- en Regelgeving omtrent industriële robots! meer info

 • Veiligheid van beweegbare bruggen volgens NEN 6787

  Neem deel en ontdek stap voor stap hoe u bij de renovatie van beweegbare bruggen en schutsluizen omgaat met CE-markering. Profiteer van de praktijkkennis van uw trainer Stephan Buhler, inclusief incidentanalyses! meer info

 • Software in veiligheids-PLC`s

  Zorg voor foutloze applicatiesoftware. Foutloos betekent niet alleen goed testen! Hét vinkje in paragraaf 4.6 in Sistema speelt hierbij een belangrijke rol. Neem deel aan de training en leer hierover wat u moet weten. meer info

 • Basistraining Performance Level en SISTEMA

  Bent u op zoek naar praktische kennis van Performance Level en wilt u alle ins en outs weten over het maken van faalkansberekeningen in de tool SISTEMA? Deze training biedt u dé hands-on kennis waar u direct mee aan de slag kunt! Schrijf nu in. meer info

 • CE-markering

  'De training die iedereen die met productontwikkeling bezig is zou moeten volgen!', aldus een recente cursist! Aan bod komt: de risicobeoordeling in het CE-traject, het opstellen van het Technisch Dossier en de gestelde eisen aan een gebruiksaanwijzing. meer info

 • CE-engineering en fabrikantschap

  Deze tweedaagse training helpt u om in allerlei voorkomende situaties de CE-verantwoordelijkheden te analyseren en passende oplossingen te vinden, met als resultaat een probleemloos en goed onderbouwd CE-traject. meer info

 • Training Richtlijn Arbeidsmiddelen

  In de praktijk blijkt dat de risico's van arbeidsmiddelen vaak onvoldoende of niet beoordeeld zijn. In deze training leert u hoe u kunt voldoen aan alle relevante Wet- en Regelgeving. meer info

 • LOTOTO: Lock Out Tag Out Try Out

  Tijdens onderhoud gebeuren relatief veel incidenten, neem geen risico en pleeg voortaan op een veilige manier onderhoud aan machines. In de LOTOTO training leert u meer over de eisen die worden gesteld aan Lock Out-Tag Out procedures en de toepassing hiervan. meer info

 • Terugkomtraining Machine Safety Specialist (CE)

  in de herhalingstraining machineveiligheid wordt u door de trainer voorgelicht over de nieuwste trends en updates van Wet- en Regelgeving. Maar ook úw eigen vragen worden beantwoord. Schrijf in en ga naar huis met een bewijs van deelname. meer info

 • Terugkomtraining voor SIL & PL specialisten

  In één dag volledig up-to-date over functionele veiligheid met deze terugkomtraining. Deze is speciaal bedoeld voor oud-cursisten die TÜV gecertificeerd zijn als "SIL & PL Specialist, machine Safety". Het bewijs van deelname kunt u samen met uw verlengingsaanvraag voor hercertificering indienen. meer info

 • ATEX Professional met TÜV persoonscertificaat

  Word ATEX Professional met TÜV persoonscertificaat! Leer over de Wet- en Regelgeving om veilig te werken en adequaat te reageren in situaties waar explosiegevaar heerst. Met het TÜV persoonscertificaat in de hand kunt u uw deskundigheid ook nog eens officieel aantonen! meer info

 • Masterclass ATEX

  Altijd al zelf een risicobeoordeling explosieveiligheid willen uitvoeren? Of ontstekingsbronnen van mechanische apparaten willen beoordelen? Volg onze masterclass ATEX en doe dit voortaan zelf. meer info

 • ATEX 114

  Zorg ervoor dat uw product, wat bedoeld is voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen, voldoet aan de Europese Richtlijn ATEX 114 (2014/34/EU). De training focust op de praktische toepassing en bevat een stappenplan zodat u zelf aan de slag kunt! meer info

 • ATEX 153

  Arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen moeten volledig voldoen aan de ATEX 153 Richtlijn. Doe de kennis op in de 2-daagse training van D&F en beschik daarna over praktische kennis die u direct toepast in uw eigen bedrijf. meer info

 • HAZOP

  Leer een HAZOP uitvoeren met de relevante voorwaarden en hoe acties uit de studie worden geregistreerd. Kortom de praktische toepassing van een HAZOP in één dag. Bestemd voor HAZOP teamleiders, SHE- en KAM-coördinatoren en engineers. meer info

 • HAZOP Leader

  Leer in de HAZOP Leader training een HAZOP studie voorbereiden en leiden volgens de spelregels. Ontdek tevens het antwoord op de vraag 'Wat bepaalt nu de kans op een ongeluk?'. Breng uw praktijkcase mee en krijg toepasbasbare tips! Schrijf nu in. meer info

 • HAZOP Leader masterclass in English

  New available: HAZOP Leader training in English! Three day class with an excellent teacher. Learn more about HAZOP preparations, leading HAZOPS and documentation. meer info

 • Functionele veiligheid voor de procesindustrie

  In deze training leert de cursist de positie van (instrumentele) beveiligingen in het procesveiligheidsgebied. De internationale standaarden IEC 61508 en IEC 61511 met betrekking tot Functionele Veiligheid in de procesindustrie staan in deze training centraal. meer info

 • Management of Functional Safety

  In deze training leert de cursist waarom management van functionele veiligheid belangrijk is en hoe hier op een praktische wijze invulling aan gegeven kan worden. meer info

 • SIL Design Specialist (Nederlands)

  In deze praktische training leert u aan de hand van ‘geleerde lessen uit de praktijk’ en het uitwerken van verschillende case studies welke eisen gelden voor procesbeveiligingen. Daarnaast leert u hoe u deze eisen optimaal kunt toepassen in het ontwerp en onderhoud van uw procesbeveiliging. meer info

 • SIL Design Specialist (English)

  Design errors lead to incidents, which nullify all the efforts invested in building a SIL function. This interactive 2 day training will teach you functional safety design requirements for instrumented safeguards directly from lessons learned. Register now! meer info

 • Risico Identificatie Technieken in de proces industrie

  Leer in 3 dagen proces risico’s op adequate wijze identificeren en beheersen. Raak vertrouwd met diverse technieken die gebruikt worden voor het identificeren en evalueren van risico’s ten aanzien van procesveiligheid. Zowel theorie als praktijkcases. meer info

 • Masterclass Process Safety

  Waarom is procesveiligheid belangrijk en hoe past u de Wet- en regelgeving praktisch toe? Seveso, BRZO, ARIE en REACH, u weet na de training wat u te doen staat. Optimaliseer met de opgedane kennis uw procesveiligheid managementsysteem met als resultaat minder ongevallen. meer info

 • ATEX Basisprincipes (E-learning)

  De online training ATEX Basisprincipes is gebaseerd op de eindtermen van IECEX modules 000 + 001 + 002 + 003. U leert de basisprincipes van veilig werken in omgevingen met mogelijk explosiegevaar. In deze online training zijn de richtlijnen ATEX 153 (omgeving) en ATEX 114 opgenomen. meer info

 • ATEX Awareness (E-learning)

  In de online training ATEX Awareness worden cursisten bewust gemaakt van de basisprincipes van explosies, hoe een explosie-omgeving tot stand komt, hoe voorzichtig je moet zijn, en wat voor veiligheidsmaatregelen je moet nemen. meer info

 • Introductietraining Veiligheidsladder®

  Welke stappen moet u nemen om als organisatie een Veilig Bewust Certificaat te behalen volgens de Veiligheidsladder? Dit leert u in de introductietraining. Inclusief tips om omhoog te klimmen op de ladder. Schrijf nu in. meer info

 • Masterclass Veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag

  Met een veiligheidscultuurmeting van uw bedrijf in de hand gaat u aan de slag met technieken om het gedrag van uw medewerkers te beïnvloeden. Door óók kennis op te doen over het brein zult u verbetering bewerkstelligen. Hierdoor worden risico's eerder (h)erkent, opgelost en gemeld. Schrijf nu in! meer info

 • Veiligheidscultuur en cultuurmeting

  Wat is cultuur precies? Er komen verschillende soorten cultuurmetingen aan bod en u voert een cultuurmeting uit voor uw eigen organisatie. Vervolgens leert u direct een verbeterplan formuleren! Schrijf nu in en ga met uw eigen plan aan de slag. meer info

 • Veranderkunde en leiderschap

  Leer meer over de kunst van het veranderen! Waarom moet het anders? Wat mag er anders? Wie zijn er betrokken en hoe wordt de veiligheidscultuur veranderd? De antwoorden hierop krijgt u tijdens de training. Schrijf nu in en ga snel met de acties aan de slag. meer info

 • Beïnvloeden van veiligheidsgedrag

  In deze hands-on training leert u het gedrag van medewerkers beïnvloeden en daarmee de veiligheid van medewerkers vergroten. Hierdoor zijn er minder incidenten, en als ze er toch zijn worden ze eerder (h)erkend, gemeld en opgelost. meer info

 • Veiligheidsmanagement

  Leer veiligheid maar óók risico's op een effectieve wijze organiseren en borgen. Met als resultaat borging van veiligheidscultuur en -gedrag in uw managementsysteem, procedures en/of werkinstructies. meer info

 • Leiderschap in veiligheid

  Leer en ervaar de technieken rondom gedragsbeïnvloeding. Middels een rollenspel leert de cursist medewerkers op een positieve manier aan te spreken. Ook ervaart de leidinggevende wat zijn voorbeeldgedrag voor effect heeft op medewerkers. Wie durft? meer info

 • Veiligheidsdag of veiligheidsweek

  Een veiligheidsdag of veiligheidsweek is een effectief onderdeel van veiligheidsverbeterprogramma’s. Organiseer er één op uw bedrijf als kick-off voor de start van een veiligheidsprogramma of onderdeel van een project en kom tot mooie inzichten! meer info

 • Taak Risico Analyse (TRA)

  Een krachtig middel om samen met medewerkers afspraken te maken over veilige en onveilige handelingen is de Taak Risico Analyse (TRA). Een TRA is een systematische analyse van een taak met als doel mogelijke verliezen te identificeren en te elimineren, reduceren of beheersen. meer info

 • Veiligheidsbewustzijn

  De bewustzijnstraining is bestemd voor de medewerkers in uw bedrijf die blootgesteld worden aan de risico’s op de werkvloer. Dit kan bijvoorbeeld zijn een operator, heftruckchauffeur, medewerker van de technische dienst, maar ook een schoonmaker. meer info

 • Gedragsobservatie

  Een gedragsobservatieprogramma is een instrument waarmee gedrag meetbaar gemaakt kan worden en waarmee gedrag beïnvloed kan worden. De training gedragsobservatie is bestemd voor de medewerkers in uw bedrijf die observatierondes mogen gaan uitvoeren. meer info

 • Integraal Compliance Manager

  Leer beleidsthema's en kernwaarden omzetten in specifiek gedrag en hoe u uw organisatie toekomstbestendig maakt in de opleiding Integraal Compliance Manager. Deelname is inclusief het boek: Integraal Compliance Management! meer info

 • Safety Leadership met Situationeel Leiderschap® II

  Safety Leadership met Situationeel Leiderschap® II bevordert uw prestaties als leidinggevende en daarmee ook de prestaties van uw medewerkers. De training is toegespitst op veiligheid. D&F Is officieel erkend partner van Blanchard International, u ontvangt een gevalideerd certificaat. meer info

 • Omgaan met onveilig gedrag (E-learning)

  Hands-on e-learning over Omgaan met onveilig gedrag. Hoe ga je als leidinggevende om met onveilig gedrag in het team? Leer sturen op veilig gedrag en effectief samenwerken. Speciaal voor leidinggevenden van uitvoerende medewerkers en SHE professionals. meer info

 • Training voor Preventiemedewerkers

  Met deze praktische on-the-job training leiden wij uw medewerker(s) op tot preventiemedewerker zodat zij invulling en uitvoering kunnen geven aan de wettelijke verplichtingen rondom de RI&E en Arbo-zaken snel en gemakkelijk op orde brengt. meer info

 • Basis Veiligheidskunde (BVK)

  Volg de 6-daagse praktijkgerichte opleiding Basis Veiligheidskunde waarin alle aspecten van veiligheidsrisico’s worden behandeld. Leer gevaren herkennen en risico’s inschatten en word de schakel op het gebied van veiligheid in uw organisatie. Schrijf nu in! meer info

 • Middelbare Veiligheidskunde (MVK)

  Met een erkend MVK diploma geeft u veiligheid op het werk inhoud en staat u steviger in uw schoenen als Veiligheidskundige. Leer van ervaren vakspecialisten over de basis risico factoren en hoe u direct passende maatregelen kunt toepassen in de praktijk. Bekijk de startdata en meld u aan! meer info

 • Hogere Veiligheidskunde (HVK)

  Wilt u aan de slag als Hoger Veiligheidskundige? Deze post hbo opleiding leert u risico-oorzaken herkennen en beheersen, ontwikkelt uw management- en adviesvaardigheden en voorziet u van alle kennis en competenties die u nodig heeft. Bekijk het programma en meld u aan! meer info