Nieuws: Hoe vaak moet ik een training volgen?

12/09/19

Zeer regelmatig stelt men de vraag ‘Hoe vaak moet ik een training volgen? Hoe lang is mijn certificaat geldig?’. Bij wet is hiervoor geen standaard frequentie of geldigheidsduur vastgesteld. Wél kunt u zich voorstellen dat als u nóóit met de betreffende stof in de praktijk werkt de kennis snel wegzakt. Máár juist ook voor diegene die wel iedere dag met de materie actief zijn is het toch raadzaam met enige regelmaat de kennis op te frissen.

Voor de één geldt dat hij zijn kennis over de geldende Wet- en Regelgeving ophaalt en voor de ander is het goed om weer even terug naar de basis te gaan om te leren hoe het ook alweer precies zit.

Artikel 8 Arbeidsomstandighedenwet

De arbeidsomstandighedenwet wijdt Artikel 8 aan: ‘Voorlichting en onderricht’. Samengevat komt het erop neer dat de werkgever zijn werknemers inlicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's.

Ook moet hij hen informeren over de maatregelen die erop gericht zijn de risico's te voorkomen of te beperken. Daarnaast dient de werkgever te controleren op naleving van instructies en voorschriften die gericht zijn op het voorkomen van de risico’s. Klik hier voor het complete overzicht van Artikel 8.

Frequentie herhalingstraining

Wij van de Safety Academy adviseren als frequentie eens per drie jaar een (herhaling) training te volgen. Immers Wet- en Regelgeving kan aan verandering onderhevig zijn, maar vaker nog veranderen inzichten door opgedane praktijkervaring. Juíst die kennis delen wij graag met onze cursisten, want een cursusmap doorspitten en op kantoor in de kast zetten draagt in onze ogen niet bij aan een veiligere werkomgeving, hetgeen waarvoor wij staan.

Alle nieuws van 2019